Konaka CMX 6020, 20 kanallı sıcaklık sensörü ölçüm modülüdür. Endüstriyel platform gereksinimleri doğrultusunda tasarlanmış olan modül hem test ihtiyaçları için hem de son üründe OEM bileşen olarak kullanılabilmesi amacıyla üretilmiştir. Tamamıyla yerli tasarım ve üretimdir.

CMX 6020, başlı başına bağımsız bir şekilde çalışabildiği gibi, her türlü işlemci, işletim sistemine entegre olabilmektedir. Böylelikle komple bir sistemin alt bileşeni olarak da görev alabilmektedir.

P2P (Peripheral to Peripheral) arayüz özelliği ile birden fazla modül kendi arasında haberleşebilmektedir.

Çoklu modül senkronizasyonu sayesinde analog ve dijital modüller kendi aralarında senkron çalışabilmektedir.

Teknik Özellikler

• 20 kanal termokupl girişi (B,E,J,K,N,S,R,T)

• 0.2 C doğruluk

• 2,3,4 telli RTD girişi (4 telli modda 6 adet RTD bağlanabilir)

• Pt-10, Pt-50, Pt-100, Pt-200, Pt-500 ve Pt-1000 desteği

• Termistör ve diyot ölçümü

• 24 Bit çözünürlük

• 50/60 Hz gürültü filtreleme

• Dahili doğrulama ve çalışma durumu izleme kabiliyeti

• ARM işlemci ile gömülü veri işleme, alarm oluşturma, tetik okuma ve üretme kabiliyeti

• Kişiselleştirilebilir iç yazılım(firmware)

• Ethernet, USB, UART, SPI arayüz desteği ile farklı platformlara entegrasyon kabiliyeti