Özellikler

 • Kanal başına programlanabilir Alma/İletme modu
 • Kanal başına 100 kHz veya 12,5 kHz çalışma
 • İletim: Kanal başına 255 mesaj FIFO veya programlanmış iletim
 • Planlanan iletimler sırasında zaman uyumsuz iletimler
 • Alma: Kanal başına 255 mesaj FIFO veya posta kutusu arabelleğe alma
 • Kanal başına alınan mesajlarda Mesaj Doğrulama (SDI/Etiket Filtreleme)
 • Seçilebilir donanım eşliği oluşturma/kontrol etme
 • Zaman damgası alma
 • Sürekli BIT
 • Geri döngü testi
 • Üç durumlu çıkışlar
 • Yüksek ve Düşük hız Dönüş Hızı çıkışları