EX1200-3604      |      4 Channel, 500 kSa/s DAC/AWG

Sinyal simülasyon yeteneği sağlamak için Sinyal Üretimleri, Arbitrary Waveform üretimi ve Dijitalden Analoga çıkış modülleri