16-Kanallı köprü ve gerinim ölçer ölçüm cihazı

  • 24 bit, delta-sigma ADC, eş zamanlı örnekleme
  • 128kSPS'ye Kadar Programlanabilir Numune Hızı
  • 120Ω, 350Ω ve 1kΩ köprü tamamlamalı Tam, Yarım ve Çeyrek Köprü
  • Voltaj Uyarımı: 0,5V ila 10V
  • Mevcut Uyarma: 0.46mA
  • 2-Kablolu ve 4-Kablolu Ohm/RTD
  • Köprü Sıfır Dengeleme
  • Yerleşik Kendi Kendini Sınama (BIST)
  • Gerinim Kurşun Tel Kalibrasyonu
  • Şönt Kalibrasyonu: 50kΩ, 100kΩ ve Kullanıcı tarafından sağlanan Harici