Özellikler

  • Her kanal, harici kablolamaya ihtiyaç duymadan vericiyi alıcının etrafına dahili olarak saran bir Geri Döngü moduna programlanabilir.
  • "Anında İletim" işlemini desteklemek için ek bir eşzamansız mod, Seri Veri İletimi İyileştirmesi ile sonuçlanır. Her kanalın kendi Gönderme ve Alma arabelleği vardır; burada toplam toplu arabellek tahsisi, 64 MB'a kadar kullanıcı tarafından yapılandırılabilir/programlanabilir.
  • Bir Alıcı Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma işlevi, kullanıcının seçilen alıcıları AÇIK/KAPALI konuma getirmesini sağlar.
  • Bu seri kart, tüm olayların sisteme bildirilmesini sağlamak için Kesintiye Dayalı Ortamda çalışabilir. Bir akış kontrol modu seçildiğinde, seri kart minimum sistem müdahalesi ile işlemi otomatik olarak gerçekleştirir.
  • Çoklu Bağlantı Modu: 32 adede kadar kartın vericisi ve alıcısı, Yarım veya Tam Çift Yönlü modda birbirine bağlanabilir.
  • Yerleşik Test